• • • Obchodní podmínky • • •

Obchodní podmínky - Dodací a smluvní podmínky


Nákupní řád: Obchodní, dodací a smluvní podmínky internetových stránek (webu) NavodJakZhubnout.cz se řídí nákupním řádem uvedeným na této stránce, jakož i platnou legislativou a obchodními zvyklostmi.
Pokud se rozhodnete využít našich služeb, musíte být starší 18 let!


Provozovatel a kontaktní údaje

Věra Pechová, Bohdalovice 22, Velké Hamry, 468 45, IČ: 86942603,
e-mail: podpora@navodjakzhubnout.cz, telefon: (+420) 606 735 230

Název a hlavní charakteristiky služeb

1. Předmět služeb


1. služba: VIP balíček na hubnutí
Předmětem této služby je právo zákazníka na získání VIP balíčku na hubnutí (dále jen "BALÍČEK"), nebo-li přístup do VIP SEKCE (dále jen "VIP SEKCE"), nebo-li přístup k neveřejným webovým stránkám uložených na serveru internetových stránek provozovatele NavodJakZhubnout.cz, ve které vše v rámci VIP BALÍČKU NA HUBNUTÍ zákazník získá = obdrží:
a) během 21 dní 21 lekcí-částí kurzu (dále jen „online kurz“),
b) přístup k "VELKÉ on-line KALKULAČCE" (dále jen "kalkulačka") pro nastavení osobního jídelníčku na hubnutí na 60 dní s recepty
c) Do 2 kalendářních dnů od použití kalkulačky získá zákazník od provozovatele jídelníček na hubnutí na 60 dní s recepty, který si bude moci ve VIP SEKCI u kalkulačky nechat zaslat na svůj e-mail jako přílohu ve formátu PDF, poté stáhnout do svého počítače a i vytisknout.
Jídelníček na hubnutí na 60 dní = výživovým poradcem (provozovatelem) sestavený a vypracovaný stravovací dietní režim za účelem hubnutí na míru energetickým a nutričním potřebám klienta.
Tento jídelníček není sestavován výživovým poradcem na míru individuálním požadavkům klienta=zákazníka; např. pokud nechce zákazník do jídelníčku zařazovat z důvodu vybíravosti v jídlech nějaké suroviny či i kvůli alergiím nebude toto v jídelníčku zohledněno, protože jídelníček zahrnuje desítky jídel a z nich si může zákazník dle bezproblémovosti a chutí vybírat pro sebe vhodná jídla a potraviny. Zároveň BALÍČEK zahrnuje i pokyny s pravidly stravování a i jídelníček další instrukce, dle kterých se zákazník dozví jak jídelníček co nejvíce využít či rozšířit dle svých možností a know-how uvedeného v online kurzu.).

d) Přístup k on-line formuláři PODPORY našich výživových poradců.
e) Přístup k různým BONUSŮM.

2. služba: Jídelníček na hubnutí na 30 nebo 60 dní na míru a on-line
Předmětem této služby je právo zákazníka na získání Jídelníčku na hubnutí na 30 nebo 60 dní, nebo-li sestavení a vypracování stravovacího dietního režimu (dále jen "JÍDELNÍČEK") provozovatelem (výživovým poradcem) za účelem hubnutí a tato služba zahrnuje několik dokumentů vypracovaných výživovým poradcem na míru energetickým a nutričním potřebám pro zdravé hubnutí klienta.
JÍDELNÍČEK není sestavován výživovým poradcem na míru individuálním požadavkům klienta=zákazníka; např. pokud nechce zákazník do jídelníčku zařazovat z důvodu vybíravosti v jídlech nějaké suroviny, nebo upřednostňuje určitý styl (např. lowcarb dietu, paleo apod.), nebude toto v JÍDELNÍČKU zohledněno. JÍDELNÍČEK zahrnuje desítky jídel a z nich si může zákazník dle bezproblémovosti a chutí vybírat pro sebe vhodná jídla a potraviny. Zároveň jídelníček zahrnuje i dokument s pravidly stravování a JÍDELNÍČEK další instrukce, dle kterých se zákazník dozví jak JÍDELNÍČEK co nejvíce využít či rozšířit dle svých možností.).
Seznam dokumentů, které JÍDELNÍČEK zahrnuje je vždy uveden u aktuální nabídky včetně cen. Jídelníček na hubnutí na 30 nebo 60 dní na míru a on-line poradce vypracovává na základě údajů uvedených zákazníkem v internetovém formuláři provozovatele (dále jen "OBJEDNÁVKA").

K JÍDELNÍČKU si může zákazník přiobjednat v rámci různých akcí:
1. Bonusy (3 e-dokumenty: 23 obědů, 20 obědů + 20 večeří, Polévky jako předkrm) (dále jen "BONUSY")
2. VIP sekci on-line návodu, jak zhubnout aneb 21denní kurz hubnutí včetně e-knihy (dále jen "VIP SEKCE")
Pokud si výše uvedené BONUSY či VIP SEKCI zákazník k JÍDELNÍČKU přiobjedná, budou mu tyto služby poskytnuty společně s JÍDELNÍČKEM.
Seznam dokumentů či služeb poskytovaných v rámci BONUSŮ a VIP SEKCE, které si může zákazník k JÍDELNÍČKU přiobjednat je vždy uveden u aktuální nabídky včetně cen. BONUSY na míru a on-line poradce vypracovává na základě údajů uvedených zákazníkem v OBJEDNÁVCE JÍDELNÍČKU.

2. Rozsah služeb


Uhrazením ceny BALÍČKU či JÍDELNÍČKU získává zákazník nebo-li klient právo na výše uvedený předmět služby, čímž provozovatel poskytuje zákazníkovi návod včetně postupu, jak zhubnout úpravou svého denního režimu - jídelníčku. Provozovatel BALÍČKEM či JÍDELNÍČKEM poskytuje zákazníkovi možnost vzdělávání se a rozvoje a v případě BALÍČKU přístup do VIP SEKCE na dobu, po kterou bude provozovatel tuto službu poskytovat, avšak minimálně po dobu jednoho roku od aktivace přístupu do VIP SEKCE.

Cena služeb a náklady na dodání

Kompletní ceny JÍDELNÍČKU a BALÍČKU jsou uvedeny u každé služby poskytované provozovatelem (cena je konečná včetně všech daní a nákladů na dodání).

Doba, po kterou zůstává cena v platnosti

Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

Objednání zboží či služeb
Objednávka

Odesláním internetové objednávky vybraného zboží či služeb zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky, prohlašuje, že je starší 18 let a všechny zadané údaje jsou korektní a pravdivé a také vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, není-li dohodnuto jinak (možnost STORNA - viz níže).

Postup při objednávce - vyplnění, odeslání objednávkového formuláře
Pokud zákazník vyplní v OBJEDNÁVCE správně své iniciály, bude mu na uvedenou e-mailovou adresu doručen (zde se také nachází podrobný postup OBJEDNÁVKY JÍDELNÍČKU):
1. e-mail, ve kterém bude mít zákazník internetový odkaz (link), kterým svou e-mailovou adresu a OBJEDNÁVKU závazně potvrdí a tento e-mail bude zákazníkovi doručen po odeslání objednávky na webu provozovatele.
Po potvrzení OBJEDNÁVKY mu bude na uvedenou e-mailovou adresu doručen
2. e-mail, nebo-li kopie OBJEDNÁVKY jako potvrzení zapsání objednávky do systému provozovatele včetně podkladů pro platbu.
Upozornění pro zákazníky: Pokud nedojde kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

3. e-mail (v případě objednávky BALÍČKU), ve kterém zákazník obdrží potvrzení přijaté platby a přístupové údaje do webového rozhraní VIP SEKCE, bude zákazníkovi doručen nejpozději následující pracovní den po dni připsání platby na účet provozovatele.

3. e-mail (v případě objednávky JÍDELNÍČKU), ve kterém zákazník obdrží poradcem vypracovaný JÍDELNÍČEK, bude zákazníkovi doručen nejpozději do 2 pracovních dnů následujících po dni připsání platby na účet provozovatele za předpokladu, že minimálně tyto 2 pracovní dny již provozovatel má od zákazníka veškeré potřebné osobní údaje zákazníka poskytnuté prostřednictvím OBJEDNÁVKY.
Pokud provozovatel (výživový poradce) nemá všechny potřebné osobní údaje k sestavení JÍDELNÍČKU (Hlavně tyto konkrétní údaje zákazníka: jméno, příjmení, pohlaví, výšku postavy, váhu (hmotnost), věk, obvod krku, obvod pasu, obvod boků, typ povolání a fyzické aktvity), bude zákazníka kontaktovat prostřednictvím e-mailové zprávy a čekat maximálně 30 dní na doplnění údajů zákazníkem prostřednictvím e-mailové zprávy na podpora@navodjakzhubnout.cz. Pokud k tomuto doplnění údajů zákazníkem formou e-mailové zprávy nedojde do 30 kalendářních dnů od odeslání dotazu (e-mailové zprávy) provozovatelem, vyhrazuje si provozovatel po uplynutí 30 dnů právo na zamítnutí vrácení platby (finanční částky) zákazníka za objednané služby a zároveň i tyto již zaplacené služby zákazníkovi neposkytnout.

Storno objednávky

Objednávka je vždy považována za závaznou pro obě strany, nedojde-li:
a) ke stornu objednávky ze strany nakupujícího:
Objednávku může zákazník kdykoliv stornovat e-mailem na podpora@navodjakzhubnout.cz, pokud však nebyla platba už připsána na účet provozovatele (v takovém případě už storno nelze přijmout)!
b) nebo ke stornu objednávky ze strany prodávajícího:
Provozovatel má právo stornovat objednávku či její část a samozřejmě bez platebních nároků. Pokud by v takovém případě byla platba od zákazníka již připsána na účet provozovatele, bude zákazníkovi do 7 kalendářních dnů celá částka vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. Pokud by zákazník provedl platbu hotovostním vkladem na pokladně v bance, ve které má provozovatel vedený účet, pak bude provozovatel zákazníka kontaktovat písemně formou e-mailu, aby získal potřebné údaje k převodu a tedy i vrácení částky v celé její výši (např. korespondenční adresu, či bankovní účet). Pokud v takovém případě provozovatel údaje neobdrží, propadne platba po uplynutí 30 dnů ve prospěch provozovatele.

Způsob platby

Splatnost služeb je 7 kalendářních dnů (včetně víkendů a svátků) od odeslání objednávky.
Zákazník provede platbu (úhradu objednaných služeb) na základě obdržených podkladů pro platbu, které obdrží v 1. e-mailu - kopie objednávky a to buď bankovním převodem, či vkladem v hotovosti na účet přímo v pobočce banky nebo poštovní poukázkou typu A s uvedením adresy provozovatele - viz výše v těchto podmínkách (poštovní poukázku typu C provozovatel nepřijímá a neakceptuje).

Každý zákazník má po odeslání objednávky přidělený variabilní symbol, který je součástí kopie objednávky (podkladů pro platbu); např. 1400127890 (10místné číslo).
Dle přiděleného variabilního symbolu provozovatel pozná, od kterého zákazníka byla platba přijata, protože má každý zákazník svůj jedinečný variabilní symbol. Specifický či konstantní symbol zákazník při platbě nemusí uvádět (pro provozovatele není v žádném směru potřebný k evidování či rozpoznávání plateb).

Způsob a termín dodání BALÍČKU

1. Přístup do VIP SEKCE, ve které zákazník obdrží vše v rámci BALÍČKU, který si objedná, mu bude zaslán v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu, kterou uvede v internetovém objednávkovém formuláři.

2. Přístupové údaje a informace o zaktivování přístupu do VIP SEKCE mu budou zaslány po uhrazení platby a to nejpozději následující pracovní den po dni připsání platby (finanční částky v CZK nebo v EURECH) na bankovní účet uvedený v podkladech pro platbu (dle 1. e-mailu = kopie objednávky).

Způsob a termín dodání JÍDELNÍČKU

1. JÍDELNÍČEK, který si zákazník objedná, mu bude zaslán v elektronické podobě pomocí e-mailové přílohy ve formátu PDF na e-mailovou adresu, kterou uvede v internetovém objednávkovém formuláři.

2. JÍDELNÍČEK, který si zákazník objedná, mu bude zaslán nejpozději do 2 pracovních dnů následujících po dni připsání platby (finanční částky v CZK nebo v EURECH) na bankovní účet uvedený v podkladech pro platbu (dle 1. e-mailu = kopie objednávky). Objednávku obdržíme např. v pondělí 14. července a klient uhradí ještě tentýž den svůj JÍDELNÍČEK bankovním převodem např. z České spořitelny a provozovatel přijme platbu hned následující pracovní den (tedy v tomto příkladě 15. července; přijetí platby však může trvat i 2 dny - záleží na bance zákazníka a času zadání příkazu). V případě přijetí platby v úterý 15. července bude zákazníkovi JÍDELNÍČEK vypracován a poslán na e-mail nejpozději ve čtvrtek 17. července do půlnoci. Pokud však budou v OBJEDNÁVCE vyplněné povinné údaje neúplně, či chybně, nebo zákazník dotazník ještě nevyplnil, pak se bude provozovatel (poradce) v této lhůtě zákazníka dotazovat e-mailem (aby si tyto údaje doplnil) a tím se může vypracování a odeslání zpozdit (v závislosti na rychlosti odpovědi zákazníka; většinou maximálně o 1-2 dny).

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy udává zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 1831 a §1837 odst. a). Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy (viz "Storno objednávky"). Výslovným souhlasem zákazníka se rozumí odeslání objednávky JÍDELNÍČKU či BALÍČKU na webových stránkách provozovatele a její uhrazení (připsání peněžní částky na bankovní účet uvedený v podkladech pro platbu (dle 1. e-mailu = kopie objednávky) za objednané služby).

Ochrana osobních údajů a dat

Provozovatel zaručuje všem návštěvníkům ochranu jejich osobních údajů. Osobní údaje zákazníků nebudou poskytnuty v jakékoli podobě třetí straně s výjimkou plnění povinností uložených právním předpisem. Provozovatel využije data a údaje pouze pro běžnou komunikaci se zákazníkem a pro dodržení těchto obchodních podmínek. Úplné znění zásad ochrany osobních údajů naleznete ZDE >>>

Použití komunikačních prostředků.

1. Hovorné na telefonní číslo (+420) 606 735 230 je účtováno dle ceníku Telefónica O2 Czech Republic a. s., nebo operátora zákazníka (volajícího). Ostatní komunikace, jako je elektronická korespondence (přes e-mail) je samozřejmě zcela zdarma.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky či písemně formou e-mailu kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky.

3. V případě poskytování e-mailového poradenství (tedy zodpovídání jakýchkoliv dotazů zákazníků), které je ZCELA ZDARMA a provozovatel si za tyto služby neúčtuje žádné poplatky a to ani v rámci objednaných a zaplacených služeb, bude prodejce zákazníka co nejdříve kontaktovat samozřejmě přes e-mail. V případě těchto e-mailových konzultací a podpory přes internet zdarma si však provozovatel vyhrazuje právo tyto neplacené služby neposkytnout!
Provozovatel neposkytuje telefonní konzultace (nebo-li hovory a konzultace po telefonu) - vše musí zákazník řešit písemnou formou přes e-mail (důvod: zákazník se k těmto informacím může kdykoliv vrátit, nebo si je dokonce vytisknout!).

Záruka a odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady je založena na principu tzv. zákonné záruky navazující na povinnost prodávajícího (provozovatele tohoto webu) odevzdat kupujícímu věc ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že má užitné vlastnosti smlouvou požadované a prodávajícím popisované.

Reklamace zboží a služeb

1. Rychlost hubnutí (redukce váhy) je u každého člověka (zákazníka) individuální. Někdo více zhubne na obvodech a někdo stejnoměrně na váze i obvodech, proto je důležité jaký dosavadní životní styl zákazník dodržoval před zahájením hubnutí dle provozovatelem poskytovaného JÍDELNÍČKU či BALÍČKU a zda jej zákazník správně a striktně dodržuje a proto nemůže provozovatel zaručit každému zákazníkovi stejné výsledky. Ze zákona jsme (jako provozovatel) povinni Vás informovat!

2. Uplatní-li klient právo z odpovědnosti za vady dodaných služeb - tedy reklamaci, řádným způsobem (tzn. především lékařským potvrzením před a po dodržování dietního režimu a také potvrzením další blízké osoby jako svědka), je provozovatel povinen oprávnění reklamace rozhodnout ve lhůtě do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k případnému odbornému posouzení vady.

3. Pokud by zákazník chtěl služby provozovatele reklamovat, pak se na provozovatele musí zákazník obrátit elektronicky (tedy napsat e-mail a to přímo na e-mail podpora@navodjakzhubnout.cz). Záruční doba na jakýkoliv dietní režim je ze zákona 3 měsíce a případná reklamace se řídí platnými zákony. V případě reklamace provozovatel zákazníkovi zašle "reklamační protokol", který vytiskne, vyplní a podepíše a poté oskenujete a pošlete zpět na e-mail provozovatele.

4. Reklamace se nevztahuje na jakékoliv speciální požadavky klienta (tzn. především množství přijaté energie při hubnutí, či vybíravost v jídle, receptech apod.). Provozovatel - výživový poradce vytvořil JÍDELNÍČEK a BALÍČEK na základě mnohaletých zkušeností a odbornosti, protože cílem výživových poradců (provozovatele a jeho spolupracovníků) je skutečně pomoci zákazníkovi zhubnout ZDRAVĚ bez následného jo-jo efektu!

Ochrana autorských práv


1. JÍDELNÍČEK i BALÍČEK je autorským dílem provozovatele a ten neposkytuje jakémukoliv uživateli a zákazníkovi právo šířit toto dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace nebo je jakýmkoli jiným způsobem zveřejňovat nebo poskytovat třetím osobám a to ani zdarma, ani za úplatu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním provozovatele a těmito smluvními podmínkami.

2. Uživatel-zákazník se zavazuje chránit své přístupové údaje, skrz které se provádí autorizace přístupu do VIP SEKCE v rámci BALÍČKU. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel = zákazník třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

3. V případě porušení autorských práv je Provozovatel oprávněn vymáhat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč (slovy:dvěstětisíckorunčeských). Souhlasem s přijetím těchto Obchodních podmínek přijímá Kupující sankci v plné výši a bez odporu.

Odpovědnost za obsah webu
Webové stránky provozovatele mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a nabídka služeb včetně cen může být kdykoliv bez předchozího upozornění změněna.

Závěrečná ustanovení
V případě, že bude zákazník jednat způsobem, který porušuje tyto obchodní podmínky, platné právní předpisy nebo který je způsobilé poškodit provozovatele, může provozovatel zákazníkovi - uživateli kurzu bez náhrady přístup k VIP SEKCI odebrat (v rámci BALÍČKU). Provozovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci zákazníka z tohoto důvodu.

Prodávající (provozovatel) si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.
Líbí se vám náš web? Sdílejte ho se svými přáteli, budeme moc rádi ;-)• • • Obchodní podmínky • • •